افزایش بازده یادگیری زبان

افزایش بازده یادگیری زبان

بسیاری از زبان آموزان به دنبال افزایش بازده یادگیری زبان هستند تا بتوانند با بازدهی مناسب مطالعه و یادگیری زبان بپردازند. بسیاری از این افراد به دلیل افزایش مشغله های کاری و زمان محدود مایل هستند زبان انگلیسی را در خانه و به صورت خودآموز فرا بگیرند. البته درصد پایینی از زبان آموزان موفق می…