روش صحیح سلف استادی

روش صحیح سلف استادی

سلف استادی (Self-study) به معنی خودآموزی و روش صحیح سلف استادی زبان در واقع روش صحیح یادگیری زبان به روش مطالعه شخصی و بدون نیاز به استاد یا کلاس درس می باشد. هر زمانی که شما در حال مطالعه زبان در جایی به غیر از کلاس درس باشید در واقع در حال سلف استادی هستید.…