second conditional in english

شرطی نوع دوم در انگلیسی

در مقاله “کاربرد Would چیست” با یکی از کاربردهای مهم Would که ساختار شرطی نوع دوم در انگلیسی می باشد آشنا شدید. شرطی نوع دوم در انگلیسی یکی از ساختارهای بسیار مهم و پرکاربرد زبان می باشد. معمولا یکی از سوالات در مصاحبه های تعیین سطح زبان انگلیسی شرطی نوع دوم است. همچنین این ساختار…