اسپیکینگ آیلتس

همه چیز در مورد اسپیکینگ آیلتس

اسپیکینگ آیلتس از لحاظ نمره مانند سه بخش دیگر آزمون از 1 تا 9 نمره دهی می شود، اما واقعا ارزش نمره اسپیکینگ آیلتس بیشتر از سه بخش دیگر آزمون آیلتس است زیرا نه تنها هدف نهایی شما از یادگیری زبان، رسیدن به توانایی برقراری یک رابطه موثر است بلکه برخی دانشگاه ها و مراکز…