تصحیح تحلیلی رایتینگ

تصحیح تحلیلی رایتینگ چیست؟

تصحیح تحلیلی رایتینگ چیست؟   مهارت رایتینگ یکی از مهمترین و ارزشمندترین مهارت های زبان انگلیسی است. تصحیح تحلیلی رایتینگ یکی از خدماتی است که شما می توانید با استفاده از آن مهارت های رایتینگ خود در آزمون آیلتس مورد بررسی قرار دهید و آن ها را تقویت کنید. در تصحیح تحلیلی رایتینگ شما پس…