تعریف واژه آیلتس و کلاس آنلاین آیلتس

آیلتس (International English Language Testing System) یا سیستم بین المللی آزمون زبان انگلیسی، آزمونی برای سنجش میزان تسلط افراد در زبان انگلیسی است. ضمن آنکه بیشتر افراد شرکت کننده در این آزمون، قصد مهاجرت یا تحصیل در خارج از کشور را دارند. به طور کلی، نمرۀ تعیین شده در آزمون آیلتس بین (0-9) است. در…