The Voice of SIRI

IELTS Listening and Reading The Voice of SIRI ویدئوی زیر مناسب برای تقویت Listening و Reading آزمون آیلتس (IELTS) می باشد. دقت داشته باشید که شما برای آزمون آیلتس باید دایره لغات خود را در زمینه های متفاوت تقویت کنید. این ویدئو در مورد ورزش در صدای نرم افزار siri آی فون می باشد، بعد از…