Shopping in the UK

 IELTS Listening & Reading Shopping in the UK ویدئوی زیر مناسب برای تقویت Listening و Reading آزمون آیلتس (IELTS) می باشد. دقت داشته باشید که شما برای آزمون آیلتس باید دایره لغات خود را در زمینه های متفاوت تقویت کنید. این ویدئو در مورد خرید در کشور بریتانیا می باشد، بعد از گوش دادن به این…