Animals in the UK

IELTS Listening & Reading  Animals in the UK ویدئوی زیر مناسب برای تقویت Listening و Reading آزمون آیلتس (IELTS) می باشد. دقت داشته باشید که شما برای آزمون آیلتس باید دایره لغات خود را در زمینه های متفاوت تقویت کنید. این ویدئو در مورد حیوانات خانگی (بخصوص سگ) در کشور بریتانیا می باشد، بعد از…