برای اطلاع از کلاس های ایمان مافی با شماره 09385601064 تماس بگیرید

تیر

تیر ماه

بدلیل سفر آقای دکتر مافی کلاسی در این ماه تشکیل نمی شود.
مرداد

تا 15 مرداد

تشکیل کلاس منوط به بازگشت آقای دکتر مافی از سفر می باشد.
فروردین 96

تا 15 مرداد

ثبت نام برای این دوره از کلاس فاینال استپز با تماس با مرکز صورت میگیرد